0
Usporedba
0
Favoriti
 • Prijavi se
 • Uvjeti prodaje

  1. OPĆE ODREDBE

  Tvrtka Acquisitum Magnum d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni adm.hr, na World Wide Web mreži - Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

  Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice adm.hr. Korištenjem Internetske stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice adm.hr u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji  korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke Acquisitum Magnum d.o.o. te prihvaća da tvrtka Acquisitum Magnum d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

  Tvrtka Acquisitum Magnum d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, tvrtka Acquisitum Magnum d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

  Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Tvrtka Acquisitum Magnum d.o.o. poručuje Krajnjem korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 18 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice.

  Tvrtka Acquisitum Magnum d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih

  Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetuje

  Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu  novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.

  Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Tvrtka Acquisitum Magnum d.o.o. nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

  Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke Acquisitum Magnum d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

  Svi materijali koji se nalaze na adm.hr internetskoj stranici ekskluzivno su pravo tvrtke Acquisitum Magnum d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih

  prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO

  POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH

  STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE ACQUISITUM MAGNUM D.O.O. STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

  Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica adm.hr, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Acquisitum Magnum d.o.o. i nositelja autorskog prava.

  Krajnji korisnik ne smije na ovoj Internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Tvrtka Acquisitum Magnum d.o.o. nema nikakvu obavezu izvješćivati Krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetskih stranica, Krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje tvrtki Acquisitum Magnum d.o.o. vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala za vlastitu uporabu. Time Krajnji korisnik daje pravo tvrtki Acquisitum Magnum d.o.o. mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal

  koji Krajnji korisnik učini dostupnim na Internetskoj stranici adm.hr.

  Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice adm.hr isključivo na

  odgovornost Krajnjeg korisnika tako da tvrtka Acquisitum Magnum d.o.o. ne jamči (I) ZA

  POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.

  Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da tvrtka Acquisitum Magnum d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.

  Ni u kojem slučaju tvrtka Acquisitum Magnum d.o.o.  neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

  Uz prethodno navedene uvjete, tvrtka Acquisitum Magnum d.o.o., neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

  Tvrtka Acquisitum Magnum d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Tvrtka Acquisitum Magnum d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

  Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici tvrtke Acquisitum Magnum  d.o.o. mogu nadzirati

  komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

  Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku Acquisitum Magnum d.o.o., od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

  Tvrtka Acquisitum Magnum d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Tvrtka Acquisitum Magnum d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje Tvrtka Acquisitum Magnum d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.

  Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a Acquisitum Magnum d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

  Acquisitum Magnum je registrirani žig tvrtke Acquisitum Magnum d.o.o. te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana.

  adm.hr je registrirana domena tvrtke Acquisitum Magnum d.o.o.

  Tvrtka Acquisitum Magnum d.o.o., distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici. Tvrtka Acquisitum Magnum d.o.o. ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

  Tvrtka Acquisitum Magnum d.o.o. nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na adm.hr internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba tvrtke Acquisitum Magnum d.o.o. Ni pod kojim uvjetima tvrtka Acquisitum Magnum d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem adm.hr Internet stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem adm.hr Internet stranice.

  Sjedište tvrtke Acquisitum Magnum d.o.o. je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.

  U daljnjem tekstu Općih uvjeta, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta,  umjesto termina Krajnji korisnik bit će korišten termin Kupac u situaciji kada je između Krajnjeg korisnika i Acquisitum Magnum sklopljen Ugovor o kupoprodaji. Također, iz istog razloga umjesto termina Tvrtka Acquisitum Magnum d.o.o. bit će korišten termin ADM, dok se termin ADM.hr koristi kao ime Internet trgovine, web stranice i sl.

  1.1. Jezik

  Jezik komunikacije na ADM.hr je hrvatski književni jezik

  1.2. Cijene

  Cijene su izražene u kunama (HRK), sadrže PDV, vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje.

  Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu. Takve situacije su izvanredne i za njih se Acquisitum Magnum d.o.o. unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

  1.3. Akcijska prodaja

  Tvrtka Acquisitum Magnum d.o.o. može u bilo kojem trenutku ili periodu, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.

  Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

  Nakon proteka roka akcijske prodaje, tvrtka Acquisitum Magnum d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

  1.4. Narudžba

  Proces naručivanja na ADM web trgovini je opisan ovdje: http://www.adm.hr/page.asp?title=kako-kupovati-na-admhr

  Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na ADM.hr web trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu Acquisitum Magnum d.o.o. dobavljača. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.

  Tvrtka Acquisitum Magnum d.o.o. će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da

  ADM.hr dobavljač nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda s ADM.hr web trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Tvrtka Acquisitum Magnum d.o.o. otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

  Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.

  2. TRAJANJE I RASKID UGOVORA (JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA OD STRANE KUPCA)

  Ugovor koji Krajnji korisnik sklapa s Acquisitum Magnum d.o.o. za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane ADM.hr te izvršenim plaćanjem od strane

  Krajnjeg korisnika, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između ADM.hr i kupca.

  Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, članku 72, ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor (sklopljen na daljinu) ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim

  onog koje je bilo potrebno za utvrđvanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

  Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom:

  http://www.adm.hr/download/OBRAZAC_za_jednostrani_raskid_ugovora.pdf

  Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

  Vaš zahtjev za zamjenu ispravnog proizvoda (npr. neodgovarajuća snaga napajanja, neodgovarajuća boja proizvoda)  koji ste kupili smatrat će se jednostranim raskidom, pa Vas molimo da u tom slučaju obavezno ispunite obrazac za povrat proizvoda koji ste dobili uz proizvod kako bismo znali da želite zamjenu proizvoda. Proizvode (povrat ili zamjena) potrebno je dostaviti na adresu: Acquisitum Magnum d.o.o., Prilaz Vladislava Brjakovića 4, 10000 Zagreb.

  U slučaju jednostranog raskida ugovora postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

  Ukoliko želite povrat sredstava i platili ste paycek-om povrat se isključivo radi vrimanski u kunama putem IBAN-a

  Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi može se obratiti Acquisitum Magnum d.o.o. na info broj ili mail adresu adm@adm.hr radi

  pribavljanja  obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane ADM.hr. 

  Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

  Slijedom toga ADM.hr preporuča svojim kupcima:

  -dobro pogledajte karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici ADM.hr prilikom izbora proizvoda

  • ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati ADM.hr, jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom
  • ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda
  • pregledajte proizvod, ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je dio, ogreben proizvod što je nastalo uslijed transporta ili krivog skladištenja) što prije obavijestite ADM.hr i vratite proizvod bez da ste ga koristili, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda
  • ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju) i ako niste zadovoljni proizvodom možete ga vratiti, ali nemojte proizvod koristiti, njime rukovati, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda

  Rukovanjem/korištenjem proizvodom umanjuje se vrijednost proizvoda te će Acquisitum Magnum d.o.o. postupati prema utvrđenom stanju proizvoda.

  ADM.hr obavještava kupce o specifičnim svojstvima pojedinih proizvoda kao što su:

  uređaji koje je potrebno sastavljati kao što su printeri, mobiteli, tablet računala, prijenosna računala, stolna računala, televizori i igrače konzole, računalne komponente za koje zbog njihovih karakteristika nije moguće provjeriti njihovu funkcionalnost bez rukovanja proizvodom npr. montiranja/stavljanja u funkciju/sastavljanja. Iz tog razloga

  ADM.hr neće biti u mogućnosti izvršiti povrat kupoprodajne cijene (u cijelosti ili djelomično) za ove proizvode u slučaju kada je za povrat naveden razlog: provjera funkcionalnosti jer sama provjera funkcionalnosti umanjuje vrijednost proizvoda time što se stanje proizvoda nepovratno mijenja.

  ADM.hr preporuča kupcima da za proizvode koje je potrebno montirati/pustiti u rad obavezno kontaktira ovlašteni servis jer bez toga će svaki neovlašteno montirani/pušten u rad proizvod spadati u kategoriju oštećenog proizvoda.

  ADM.hr utvrđuje uvjete povrata - postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

  PAŽNJA !!! Roba za koju nema povrata temeljem zakona:

  • Software, u što spadaju i igrice !!!
  • Uređaji kojima su na zahtjev kupca promijenjene specifikacije (sve vrste dodatnih ugradnji, nadogradnje... npr. memorije, SSD-ova, softwarea)
  • Računala koja su sastavljena po želji kupca
  • Komponente koje su posebno naručene po želji kupca

  U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), Acquisitum Magnum d.o.o. ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda. Acquisitum Magnum d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

  Acquisitum Magnum d.o.o. u suradnji sa servisom određuje stanje vraćenog proizvoda nakon primitka proizvoda. Obavijest o statusu vraćenog proizvoda kupac će primiti u roku od 10 dana putem maila. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će odrađen u zakonski propisanom roku.

  Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva i ti slučajevi uključeni su u gornje tablice.

  2.1. Roba kupljena u poslovnici

  Acquisitum Magnum d.o.o. ne odgovara za krivo kupljenu robu. U slučaju povrata ispravne robe teretimo Vas za iznos od 20% vrijednosti vraćene robe za manipulativne troškove povrata, odnosno minimalni iznos od 100,00 kn. Ispravne proizvode moguće je vratiti unutar 15 dana od trenutka kupovine. Proizvod koji kupac vraća prodavatelju mora biti u originalnoj ambalaži, sa svim pripadajućim dijelovima, neoštećen i potpuno ispravan. Trošak povrata robe u slučaju reklamacije snosi kupac. Kupac podiže reklamiranu robu na mjestu gdje je reklamira. U slučaju da je reklamacija "lažna" i neutemeljena, trošak dijagnostike snosi kupac.

  2.1.1. Uvjeti povrata - Umanjenje vrijednosti proizvoda 

  Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koji je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. Acquisitum Magnum d.o.o. utvrđuje uvjete povrata - postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda. U slučaju povrata robe koja je vidno korištena Acquisitum Magnum d.o.o. ima pravo odbiti povrat u potpunosti. 

  Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_41_723.html

  3. PISANI PRIGOVOR, ODGOVOR, OBAVIJESTI

  U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor Acquisitum Magnum d.o.o.. Acquisitum Magnum d.o.o. vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefona 01/2451-176 ili putem maila adm@adm.hr. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. Acquisitum Magnum d.o.o. će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest ) dana od dana zaprimljenog prigovora.

  Acquisitum Magnum d.o.o. putem svoje Internet stranice obavještava kupca o lokaciji na kojoj je osigurao mogućnost preuzimanja EE otpada (električnog i elektroničkog otpada) po sistemu jedan za jedan i to na području jedinice lokalne samouprave u kojoj kupac prebiva bez troškova po kupca. Lokacije se mogu naći na linku: http://www.elektrootpad.com/prikupna-mjesta.

  4. NAČINI PLAĆANJA

  ADM.hr Vam omogućuje kupnju odabranih proizvoda izravno putem interneta:

  4.1. Plaćanje gotovinom po primitku pošiljke:

  Opcija plaćanja pouzećem Vam omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu, tek kada robu vidite pred sobom. Plaćanje pouzećem nije moguće kod osobnog preuzimanja na našem skladištu. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

  4.2. Plaćanje kreditnim karticama: 

  4.2.1. Jednokratno 

  • Maestro, Visa, Visa Premium, Mastercard, Diners

  4.2.2. Obročno plaćanje od 2 do 12 rata za: Podržane kartice za takvu vrstu plaćanja su:

  • Maestro PBZ
  • Mastercard ZABA
  • Visa ZABA, PBZ
  • Diners
  • Visa Premium

  4.2.3. Obročno plaćanje od 13 do 24 rata. Podržane kartice za takvu vrstu plaćanja su: 

  • Maestro PBZ
  • Mastercard ZABA
  • Visa ZABA, PBZ
  • Visa Premium

  4.2.4. Obročno plaćanje od 13 do 36 rata. Podržane kartice za takvu vrstu plaćanja su: 

  • Diners

  4.2.5 PayPal plaćanje

  • Prilikom plaćanja putem PayPal usluge naplate krajnji kupac mora biti upućen u moguće dodatne troškove nastale korištenjem iste.  ADM se ograđuje od navedene naplate jer ista je striktno i ekskluzivno povezana između tvrtke PayPal Holdings, Inc i korisnika njihovih usluga. 

  4.3. Virmansko plaćanje

  Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune - putem banke, pošte, Fine ili sl. Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode.

  4.4. Plaćanje u trgovini

  Plaćene narudžbe odabranih proizvoda možete i osobno preuzeti na našem prodajnom mjestu.

  1. PRODAJNO MJESTO:

  ADM Računala, Prilaz V. Brajkovića 4

  10000 Zagreb, Tel: 01/2451-176

  Prilikom osobnog preuzimanja, molimo vas da prvo provjerite je li roba spremna za preuzimanje na broj telefona 01/2451-176, a prilikom preuzimanja donesite u trgovinu kopiju narudžbe koju ste prethodno dobili na vašu e-mail adresu. Osobno preuzimanje robe kod nas u trgovini je besplatno te se ne naplaćuju troškovi dostave.

  NAPOMENA: za virmanske uplate, roba se isporučuje tek nakon što uplatu proknjižimo (prema izvodima iz banke - u pravilu, sljedeći radni dan), pa vas, isto tako molimo, da prethodno provjerite stanje pošiljke na broju telefona 01/2451-176

  Radno vrijeme trgovine, ADM Računala:

  Ponedjeljak - petak: 8:00-20:00 Subota: 8:00-16:00

  6. GARANCIJA I SERVIS

  Jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod, te u smislu čl.42. st 6 Zakona o zaštiti potrošača Acquisitum Magnum d.o.o. smatra da je Kupac na time na jasan i razumljiv način unaprijed obavješten o tim podacima vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.

  PAŽNJA !!! Za ugradnju svih vrsta računalnih dijelova potrebno je imati napredno znanje o računalima. To uključuje znanje o hardwareu, softwareu, elektronici te u određenim slučajevima o računalnim mrežama. Stoga napominjemo da svaka neovlaštena ugradnja dovodi do gubitka jamstva na uređaj.

  Ukoliko uređaj trebate servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz uređaj te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa.

  Ukoliko proizvod ima jamstvo te se na proizvodu pojavi kvar unutar jamstvenog roka kupac je ovlašten izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s  uputama na jamstvenom listu.

  Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate na telefon 01/2451-176 ili putem e-maila: adm@adm.hr.

  7. IZJAVA O POVJERLJIVOSTI

  Izjava o povjerljivosti je sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja i može se pročitati ovdje: http://www.adm.hr/page.asp?title=izjava-o-povjerljivosti

  8. INTERNETSKO RJEŠAVANJE SPOROVA

  Internetska EU platforma za rješavanje internetskih sporova dostupna je ovdje: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  9. PREUZIMANJE NARUDŽBI

  Prilikom podizanja robe molimo obavezno donijeti osobnu iskaznicu radi identificiranja preuzimatelja ili žig od firme.


  VSC Pro+ Internet Trgovina   Online prodaja
  Mathema d.o.o.