0
Usporedba
0
Favoriti
  • Prijavi se
  • Jamstveni uvjeti

    Jamstvo

    JAMSTVENA IZJAVA

    JAMSTVENA IZJAVA

    ACQUISITUM MAGNUM d.o.o. jamči za kvalitetu i besprijekoran,rad proizvoda, ukoliko će se kupac pridržavati priloženih naputaka o uporabi. Unatoč tome, može se dogoditi da proizvod ne radi ispravno. U tom slučaju obvezujemo se na svoj trošak popraviti sve kvarove i tehničke nedostatke, koji na proizvodu nastanu u jamstvenom roku pri normalnoj uporabi i poštivanju tehničkih uputa, a pod slijedećim uvjetima: - kupac mora dostaviti neispravan proizvod upakiran u originalnu ambalažu sa kompletnim priborom i sa kratkim opisom kvara na svoje prodajno mjesto - kupac mora predočiti jamstvenu izjavu i račun o kupnji proizvoda JAMSTVO NE UKLJUČUJE: - Programsku opremu koja dolazi u kompletu sa proizvodom (samo je ponekim proizvodima pridružena programska oprema) - kvarove nastale nepravilnim rukovanjem - Kvarove nastale zbog istrošenosti uređaja ili njegovih dijelova - kvarove nastale utjecajem okoline nepodesne za rad uređaja - rad pod prevelikim naponom ili kvarove nastale zbog neispravne električne instalacije - kvarove nastale elementarnom nepogodom ili višom silom (požar, poplava, potres,...) - baterije ili kvarove nastale curenjem baterija - mehanička oštećenja ili kvarove nastale zbog mehaničkih oštećenja, pada i sl. - podatke na računalu, HDD uređaju ili bilo kojem uređaju koji služi za pohranu podataka - kompatibilnost među komponentama, osim ako nisu kupljene u ACQUISITUM MAGNUM d.o.o. i za njih dobivena usmena ili pismena suglasnost o kompatibilnosti JAMSTVO PRESTAJE U SLUČAJU : - dogradnje, pregradnje ili prespajanja bez pismene suglasnosti ACQUISITUM MAGNUM d.o.o. - ako je proizvod ugrađivan, popravljan ili otvaran od strane neovlaštenih osoba - korištenja proizvoda u namjenu za koju nisu predviđeni, - ako je proizvod došao oštećen u servis zbog neprimjerenog pakiranja TRAJANJE JAMSTVA U jamstvenom roku kvarove smije popravljati jedino ovlašteni servis. Jamstveni rok počinje teći sa danom isporuke, koji je naznačen na računu i jamstvenoj izjavi. Zamjenu neispravne robe vršimo tek kada naš ADM servis potvrdi njenu neispravnost. U slučaju da kvar u jamstvenom roku nije otklonjen u razumnom roku od zaprimanja proizvoda na servis, a proizvod nije poslan na popravak dobavljaču, ACQUISITUM MAGNUM d.o.o. se obvezuje da će isti zamijeniti drugim ili će kupcu biti omogućen povrat novca. ACQUISITUM MAGNUM d.o.o. jamči da će servis i zamjenski dijelovi za proizvod biti na raspolaganju kroz vrijeme od 2 godine. Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama. Za servise i reklamacije računala i komponenata obratite se na adresu: Prilaz V. Brajkovića 4, 10020 Zagreb, tel : 01 6399 920, fax : 01 6399 921 servis@adm.hr ! Za podršku web shopu : 01 2451 176 , fax : 01 6399 921, prodaja@adm.hr